Menu główne

 Jestem bezp    "Jestem bezpieczny"

W miesiącu wrześniu, w naszych oddziałach przedszkolnych odbyły się spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego. Przeprowadzone zostały rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania się na ulicy oraz podczas przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa w razie wypadku i pożaru. Przedszkolaki zapoznały się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, poznały telefony alarmowe oraz ćwiczyły przebieg prawidłowej rozmowy telefonicznej z dyspozytorem.
W ramach spotkań "Jestem bezpieczny", dzieci uczestniczyły również w scenkach dramowych "Jak zachowam się podczas rozmowy z nieznajomym?".
Organizatorzy spotkań: p. D. Deja, p.A. Resiak, p. A. Galbarczyk

D.D.