Menu główne

 09b.dr19  

Bezpieczna droga do szkoły.

 

 

Dnia 30 września odbyły się spotkania dzieci klas I-IV i V-VIII z policjantką, Panią Lucyną Kosyl, w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”. Każdego roku po przerwie wakacyjnej policjanci ruchu drogowego odwiedzają szkoły, prowadząc działania kontrolno – prewencyjne i profilaktyczne. Celem spotkań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w rejonach szkół, przypomnienie zasad ruchu drogowego, bezpiecznej drogi z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz kształtowanie
u dzieci właściwych nawyków. 

       D.D.