Menu główne

   

„Dobro powraca…”  6 listopada 2019r.

 

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek około 35 lat pełnią posługę miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących w Kenii. Od początku prowadzą dzieło adopcji dziecka. Inicjatywa ta dostrzega wielką potrzebę wsparcia edukacji dzieci, których rodziców nie stać jest na ich kształcenie. Celem projektu adopcji jest stworzenie możliwości kształcenia dzieci i młodzieży, a tym samym przyczynienie się do ogólnego rozwoju kraju. Roczny koszt nauki w przedszkolu i szkole podstawowej wynosi 100$. To koszt mundurka, obuwia, przyborów szkolnych, a także posiłku (wielokrotnie jednego w ciągu dnia).

            W lutym 2017r. 14 katechetów Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej wraz
z Ks. dr Pawłem Płaczkiem udało się z wizytą do Kenii. Odwiedzili kilka placówek misyjnych. Dotarli  do misji w Kipsing, położonej w bardzo ubogim, pustynnym terenie. Znajduje się tam szkoła podstawowa z internatem oraz przedszkole. W szkole, poza ławkami i tablicami, nie ma żadnego wyposażenia. Brak jest podręczników, przyborów szkolnych i sprzętu.

            Dzięki ofiarności  życzliwych ludzi wiele kenijskich dzieci udało się wykształcić. Społeczność naszej szkoły za pośrednictwem Sióstr Felicjanek podjęła się adopcji dwóch chłopców
z wioski Kipsing: Ngunina Lemingani ucznia klasy 4 oraz Jamesa Bichaara ucznia klasy VIII szkoły podstawowej.

6 listopada w naszej szkole został zorganizowany Dzień Misyjny, podczas którego dzieci obejrzały film przedstawiający misje w Kenii, a szczególnie Kipsing.  W ramach akcji charytatywnej przeprowadzanej przez Samorząd Uczniowski „Słodka Środa” w miesiącu listopadzie sprzedawane jest ciasto upieczone przez rodziców naszych uczniów. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wpłatę dla adoptowanych chłopców.

James Bichaar kl.8

Ngunini Lemingani kl.4 D.D.