Menu główne

 03zdlekcje20  

Pierwsze dni zdalnego nauczania za nami

 

 25 marca rozpoczęliśmy obowiązkowe zdalne nauczanie. Stanowi ono niesamowite wyzwanie dla nas wszystkich. To zupełnie nowa sytuacja dla naszych uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Po pierwszych dniach nauki zdalnej  jesteśmy pełni optymizmu, dobrej myśli i nadziei, że wszystko będzie przebiegało prawidłowo. Każda ze stron bardzo się stara- nauczyciele poprzez różne metody i formy kontaktują się ze swoimi uczniami i rodzicami, uczniowie starają się wywiązać ze swoich zadań, a rodzice wspierają i czuwają nad swoimi dziećmi w tych nowych warunkach, za co już dziś jesteśmy im wdzięczni.
Z każdym kolejnym dniem nabieramy nowych umiejętności i wiadomości, uczymy się samodzielności  i wzajemnej pomocy w tym trudnym czasie. Przed nami kolejne dni nauki w domu. Wierzymy, że będzie ona przebiegała w spokoju, bez zakłóceń i co bardzo ważne, w atmosferze wzajemnej empatii i  zrozumienia.

Uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły na ten trudny czas życzę powodzenia i wytrwałości.

                                                        Iwona Galbarczyk