Menu główne

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich bardzo trudne, musieliśmy zmierzyć się z panującą na świecie pandemią COVID-19, która zmieniła całą naszą dotychczasową edukację. Uczyliśmy się nowych form i metod pracy zdalnej, współdziałania i dobrej komunikacji. Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Wszyscy pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi Uczniowie.
Z zaangażowaniem, konsekwencją i determinacją pokonaliśmy napotykane przeciwności. Możemy z satysfakcją powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas zwieńczeniem zmagań edukacyjnych i zadowoleniem z osiągniętych wyników.

Ze względu na nadal obowiązujący na terenie naszego kraju stan epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego.

W trosce o bezpieczeństwo dnia 26 czerwca 2020r. w godz. 8:00 -11:00 odbędzie się rozdanie świadectw promocyjnych przez wychowawców w klasach. Świadectwa będą wydawane indywidualnie, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Uczniowie lub rodzice odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.

O godz. 11:00 odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej dla uczniów klasy VIII, którzy w tym roku szkolnym opuszczają progi naszej szkoły.

UWAGA!!!

Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać

w sekretariacie szkoły w innym dogodnym terminie.