Menu główne

   

 Rozp rok. szk.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY.

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS, MZ, MEN ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ NA BOISKU SZKOLNYM – CZERWONYM O GODZ. 9:30.

MSZA ŚW. W KOŚCIELE W MOSTKOWIE O GODZ. 8:30.

AUTOBUS SZKOLNY : PRZYJAZD NA GODZ. 8:30, ODJAZD GODZ. 11:00.

  PROSZĘ UCZNIÓW I RODZICÓW O ZACHOWANIE RYGORÓW SANITARNYCH – MASECZKI/ / DEZYNFEKCJA RĄK/ DYSTANS SPOŁECZNY.

JEDNOCZEŚNIE  INFORMUJĘ, ŻE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA RODZICE NIE WCHODZĄ Z DZIEĆMI DO BUDYNKU SZKOŁY, Z WYJĄTKIEM RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I  ( DZIECKO + JEDEN RODZIC) ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

  ŻYCZĘ DZIECIOM, NAUCZYCIELOM ORAZ RODZICOM SPOKOJU, A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA W TYM BARDZO TRUDNYM DLA NAS CZASIE.

 DO ZOBACZENIA.

Dyrektor Szkoły Iwona Galbarczyk

     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE DOWOZÓW DO SZKOŁY

Na terenie Gminy Barlinek zaliczanej do strefy zielonej przewozy szkolne odbywać się będą zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w komunikacji publicznej, tj.:

  • w pojazdach będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi 100 % liczby miejsc siedzących,
  • dzieci od 6 roku życia w pojeździe mają założone maseczki ochronne (rodzice są zobowiązani zabezpieczyć maski dla swoich dzieci)
  • kierowca, opiekun – będą pracować w zalecanym reżimie sanitarnym,
  • przewoźnik nie jest uprawniony do oceny stanu zdrowia pasażerów, w związku z czym prosi rodziców o niepuszczanie dzieci z objawami chorobowymi;
  • autobusy będą ozonowane lub odkażane.