Menu główne

 ospmost  

Przedstawiciele OSP z Mostkowa z wizytą w szkole

22.09.2020r. 

 

W dniu 22 września zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie. Spotkanie połączone było z pokazem udzielania pierwszej pomocy. Komendant OSP p. R. Wilk oraz strażak – M. Puchniak, wyjaśnili zgromadzonym uczniom, na czym polega praca w straży pożarnej oraz w jakiego rodzaju akcjach uczestniczą strażacy. Zgromadzonym przypomniano jednocześnie, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną. Uczniowie  zostali zapoznani z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadkach. Przypomniane zostały numery alarmowe, ze szczególnym uwzględnieniem numeru do Straży Pożarnej 998 oraz numeru ratowniczego 112.
   Następnie odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy medycznej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja), do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Strażacy zaprezentowali również podstawowe zasady postępowania w przypadku omdlenia, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny, czy zakrztuszenia. Po prezentacji uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie różnego rodzaju czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości. Z bliska mieli możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Każdy uczeń mógł obejrzeć wóz strażacki z zewnątrz, a także posiedzieć w środku, chętni mogli przymierzyć hełm oraz inne elementy wyposażenia.

D.D.